Tryckeriet

Vi trycker allt från 1-4 färger….

Tryckeridelen har de senaste åren genomgått stora förändringar.
Flera maskiner har bytts ut för att få en effektiv och rationell produktion.
Vår Ryobi tryckpress har teknik som även minskar vår miljöpåverkan
genom mindre mängd makulatur och kemikalier.
Leveranstiderna har kortats ned avsevärt med den nya tekniken.

Då vissa produkter och upplagor passar bättre för digitaltryck
har vi även möjlighet att göra detta.

För dessa produkter har vi investerat i en ny Canon imagePRESS.

Tryckeri

Tryckeri

PrePress

PrePress

Bokbinderi

Bokbinderi

Butik

Butik

Miljö

Miljö