Miljö

Miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet.
Vi är Miljödiplomerade av Jönköpings kommun sedan 2006.

Mer information om Miljödiplomeringen

Vår Miljöpolicy 

Vi driver offsettryckeri i egna lokaler.

Vi strävar efter att vår verksamhet alltid ska drivas med så liten miljöpåverkan som möjligt bland annat genom att minska förbrukningen av rengöringskemikalier.

Detta sker t ex genom att i möjligaste mån planera för minimalt antal färgbyten.

Miljöaspekter ska alltid beaktas vid all planering och beslutsfattande.

Att källsortera för att underlätta återvinning och minimera resursförbrukningen är en självklarhet för oss.

Företaget ska verka för att inköp av varor, val av underleverantörer och frakter genomförs i avvägning mellan miljö och ekonomiska aspekter.

Genom att driva ett förebyggande miljöarbete där vi strävar efter att förbättra oss ska vi säkerställa att vi uppfyller miljökrav från lagstiftning och kunder.

14-05-27

Tryckeri

Tryckeri

PrePress

PrePress

Bokbinderi

Bokbinderi

Butik

Butik

Miljö

Miljö