Miljö

Miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet.
Vi är Miljödiplomerade av Jönköpings kommun sedan 2006.

Mer information om Miljödiplomeringen

Vår Miljöpolicy 

Vi driver ett tryckeri i egna lokaler med både offset, digitalt och storformat.
Vår verksamhet drivs med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Rengöringskemikalier minskas genom minimalt antal färgbyten.

Vid planering och beslutsfattande är alltid miljön i fokus.
Källsortering är en självklarhet.

Företaget verkar för att inköp, val av underleverantörer och frakter
görs i avvägning mot miljö och ekonomi.

Genom ett förebyggande miljöarbete, strävar vi att förbättra oss
och ser till att vi uppfyller miljökrav från lagstiftning och kunder.

2020-05-30

Tryckeri

Tryckeri

PrePress

PrePress

Bokbinderi

Bokbinderi

Butik

Butik

Miljö

Miljö